Baner
Farby proszkoweFarby przemysłoweFarby przemysłoweŻelkotySystemy na felgi
Jesteśmy dystrybutorem FreiLacke w Polsce

Porszek na proszek - oszczędności w procesie malowania proszkowego.

Dotychczasowe malowanie systemem duplex (dwuwarstwowym) zapewniało doskonałą ochronę antykorozyjną, posiadało jednak kilka wad. Znacznie obniżało wydajność procesu malowania, jak również przyczyniało się do znaczącego wzrostu kosztów.

Nowatorski system opracowany przez firmę FreiLacke, której wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Trops Coatings Sp. z o.o., pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze. System proszek w proszek (PwP) umożliwia skrócenie procesu technologicznego poprzez wyeliminowanie od jednej do trzech operacji jednostkowych, w zależności od stosowanego procesu. Konwencjonalne malowanie farbą podkładową oraz nawierzchniową przebiega zgodnie z poniższym schematem:

nanoszenie farby gruntującej -> polimeryzacja -> chłodzenie -> nanoszenie farby nawierzchniowej -> polimeryzacja -> chłodzenie

Dzięki zastosowaniu farb typu PwP proces jest krótszy, co przedstawia poniższy schemat:

nanoszenie farby gruntującej -> nanoszenie farby nawierzchniowej -> polimeryzacja -> chłodzenie

Oszczędności możliwe są już na etapie projektowania linii lakierniczej, ponieważ system pozwala na zaoszczędzenie następujących części:

* krótszy system transportujący
* wyeliminowanie jednego pieca z procesu
* wyeliminowanie jednej strefy chłodzenia

Czynniki te sprawiają, iż zużycie energii spada, jednocześnie wzrasta wydajność produkcji o 20-40% rocznie. System składa się z dedykowanej farby proszkowej podkładowej oraz dedykowanej farby nawierzchniowej. Nie ma możliwości dowolnego zestawiania tych dwóch rodzajów farb ze sobą. Podyktowane jest to spełnieniem specyficznych warunków zarówno przez podkład, jak również nawierzchnię. Podkład musi charakteryzować się:

* dobrą ochroną antykorozyjną;
* zdolnością do krycia na krawędziach;
* synergią z farbą nawierzchniową;
* odpowiednią reologią oraz zdolnością ładowania celem uniknięcia mieszana z farbą nawierzchniową.

Wymagania stawiane farbie nawierzchniowej:

* kompromis pomiędzy rozlewnością a kryciem krawędzi;
* synergia z farbą gruntującą;
* odpowiednia reologia oraz zdolność ładowania celem uniknięcia mieszana z farbą podkładową.

Tabela 1.

 teb1

 Tabela 2.

teb2

W trakcie aplikacji poszczególnych warstw farby napotkano problem odpychania się ładunków jednoimiennych. Sprawia to trudności w uzyskaniu homogenicznej warstwy farby nawierzchniowej, pozbawionej wtrąceń farby gruntującej. Tabela nr 1 przedstawia uzyskiwany przez farbę ładunek w zależności od metody aplikacji.
U jednego z klientów firmy FreiLacke zastosowano Tribo Masterlanze produkcji firmy Behr GmbH. W porównaniu do konwencjonalnej aplikacji tribo, aplikacja nadaje wysoki ładunek cząstkom, przy równocześnie niskim przepływie powietrza. Wydajnością urządzenie przewyższa dostępne na rynku aplikacje typu corona.
Poniższa fotografia przedstawia aplikację firmy Behr GmbH podczas używania.

 Do tej pory opracowano trzy różne systemy malarskie pracujące
w systemie PwP (tabela 2). Omówiony system jest rozwiązaniem,
które obniża koszty już na etapie inwestycji (budowa
nowej linii lakierniczej), jak również w trakcie jej użytkowania,
poprzez wyeliminowanie procesów jednostkowych z proces
produkcyjnego, a tym samym zwiększenie wydajności linii
bez dodatkowych nakładów finansowych.
 rys2

TROPS Coatings Sp.  z o.o., 87-100 Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 99,
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000397250, NIP: 879-26-62-702,
Kapitał Zakładowy 10 000zł, wniesiony w całości, tel. +48 56 623 41 91, 56 657 36 75, fax: +48 56 657 36 76, email: biuro@tropscoatings.pl
B
RE Bank S.A. 071140208800000597188001001